ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΕΙΩΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

(SPEED STOPPERS)

Χρησιμοποιούνται προκειμένου οι οδηγοί να υποχρεωθούν να μειώσουν την ταχύτητα των οχημάτων τους σε κρίσιμα για την κυκλοφορία σημεία.

Τεχνικές Προδιαγραφές :