ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σύστημα - περίφραξης - αποκλεισμού (SKIPPER)

Το σύστημα SKIPPER φέρει εσωτερικά του μια υψηλής αντοχής , κατασκευασμένη από πλαστικοποιημένο ύφασμα , μήκους 9μέτρων ριγωτή χρώματος Λευκού – Κόκκινου ταινία με κλιπ σύνδεσης στο άκρο της . Διαθέτει μηχανισμό αυτόματης περιτύλιξης της ταινίας καθώς επίσης και διακόπτη με θέση open για απελευθέρωση της ταινίας προκειμένου να ξετυλιχθεί ή τυλιχθεί και θέση lock για κλείδωμα της ταινίας όταν αυτή χρησιμοποιείται . Φέρει τρεις υποδοχές για την στερέωση των κλιπ των ταινιών σε αντίστοιχα άλλα συστήματα SKIPPER .
Το SKIPPER μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε οποιονδήποτε τύπο κώνου , στύλου , ορθοστάτη ή σε ειδική βιδωτή βάση τοίχου ή μαγνητική βάση . Το άλλο άκρο της ταινίας μπορεί με το ειδικό κλιπ να καταλήξει σε μια από τις τρεις υποδοχές στήριξης ενός επόμενου SKIPPER ή σε ειδική βιδωτή βάση τοίχου ή μαγνητική βάση την οποία έχουμε στηρίξει π.χ. σε ένα όχημα .
Το SKIPPER διαθέτει ειδική υποδοχή για προειδοποιητικό φανό με λάμπες LED (συνεχόμενης ή flashing λειτουργίας). Διαθέτει επίσης ειδικό στήριγμα για πινακίδα μεγέθους Α4 και προειδοποίηση, διαφήμιση κλπ.