ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Καθρέπτες εσωτερικών κλπ. χώρων

Είναι κατάλληλοι για να ελέγχονται και να παρακολουθούνται ειδικά σημεία και διάφοροι χώροι σε καταστήματα, αποθήκες, parking, βιομηχανίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία κ.λπ.