ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Χρώματα Διαγράμμισης Οδών

  • Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην παραγωγή και την διάθεση υλικών διαγράμμισης οδών από το 1965 προμηθεύοντας τις περισσότερες Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομαρχίες, Δήμους, Τεχνικές Εταιρείες κλπ. με υλικά διαγράμμισης οδών τα οποία εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής και εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά στο δρόμο (φωτεινότητα, αντανακλαστικότητα, απόδοση κ.λπ.).

  • Είναι σύμφωνα με τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές και πληρούν τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά – Ελληνικά Πρότυπα (ΕΛΟΤ - ΕΝ).


A. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΕΥΡΩΠΑÏΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ – ΕΝ για ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ – ROAD MARKING MATERIALS

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ:www.elot.gr

ΕΝ 1423

Roadmarkingmaterials - Droponmaterials – Glassbeads, antiskidaggregatesandmixturesofthetwo
Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών - Προïόντα επίπασης – Γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά αδρανή και μείγματα αυτών.

ΕΝ 1871

Roadmarkingmaterials – Physicalproperties
Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών - Φυσικές ιδιότητες.

ΕΝ 1790

Roadmarkingmaterials – Preformed road markings
Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – “Προδιαμορφωμένα” προïόντα οριζόντιας σήμανσης.

ΕΝ 1436

Roadmarkingmaterials – Roadmarking performance forroadusers
Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Επιδόσεις διαγράμμισης στο οδόστρωμα για τους χρήστες οδών.

ΕΝ 1424

Roadmarkingmaterials – Premix glass beads
Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Γυάλινα σφαιρίδια προανάμιξης (χάντρες)

ΕΝ 1824

Roadmarkingmaterials – Road trials
Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Δοκιμές πεδίου εφαρμογής

ΕΝ 13197

Roadmarkingmaterials – Wear simulators
Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Προσομοιωτές φθοράς

ΕΝ 12802

Roadmarkingmaterials – Laboratory methods and identification
Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Εργαστηριακές μέθοδοι και ταυτοποίηση.

ΕΝ 13459-1

Roadmarking materials – Quality control - Part 1:
Sampling from storage and testing Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Έλεγχος ποιότητας – Μέρος 1:
Δειγματοληψία από την αποθήκευση και δοκιμές.

ΕΝ 13459-2

Roadmarkingmaterials – Qualitycontrol - Part 2:
Guidelines for preparing quality plans for materials application
Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Έλεγχος ποιότητας – Μέρος 2:Κατευθυντήριες οδηγίες για την προετοιμασία προγραμμάτων ποιότητας για την εφαρμογή των υλικών.

ΕΝ 13459-3

Roadmarkingmaterials – Quality control - Part 3: Performance in use.
Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Έλεγχος ποιότητας – Μέρος 3:Απόδοση κατά την χρήση


Β. ΛΟΙΠΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ:
ΠΤΠ ΧΡ-1, ΠΤΠ ΧΡ-2, ΠΤΠ ΧΡ-3, ΠΤΠ ΧΡ-4
ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ:ΠΤΠ ΧΡ-1, ΠΤΠ ΧΡ-2, ΠΤΠ ΧΡ-3, ΠΤΠ ΧΡ-4ΦΕΚ Α.Φ.190, τεύχος Β, Αθήνα 23.2.1979.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ: Aρ. ΒΜ5/39757ΤΡΟΠΟΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΕΙΨΙΑΣ – ΦΕΚ Α.Φ. 799, Τεύχος Β, 9.11.1984

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ κ.λ.π. – ΚΕΔΕ (ΥΠΕΧΩΔΕ)ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΤΕΥΧΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΚ2/γ/1982.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΕΥΚΟΥ ΑΛΚΥΔΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ (ΚΕΔΕ – ΥΠΕΧΩΔΕ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΑΛΚΥΔΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ (ΚΕΔΕ – ΥΠΕΧΩΔΕ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΕΥΚΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ (ΚΕΔΕ – ΥΠΕΧΩΔΕ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ (ΚΕΔΕ – ΥΠΕΧΩΔΕ)

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ, ΚΕΔΕ (ΥΠΕΧΩΔΕ) / Αρ. Πρωτ. 14β/οικ 57023/17-4-2003.

ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΙΔΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΠΑΧΟΣ ΥΜΕΝΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ κ.λ.π.) ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Όλα μας τα χρώματα συνοδεύονται με πιστοποιητικά από αναγνωρισμένα κρατικά εργαστήρια όπως BAST (Bundesanstalt für Strassenwesen) Γερμανίας, LCPC Γαλλίας και πρωτόκολλα ελέγχου από το κρατικό εργαστήριο ΚΕΔΕ (ΥΠΕΧΩΔΕ).

Είναι υγρό υλικό διαγράμμισης ενός συστατικού και διατίθεται σε λευκή και κίτρινη απόχρωση καθώς και σε άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας.

Είναι υγρό υλικό διαγράμμισης ενός συστατικού και διατίθεται σε λευκή και κίτρινη απόχρωση καθώς και σε άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας .

Το σύστημα αποτελείται από το χρώμα ακρυλικής βάσης και τα υάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια διαγράμμισης οδών .

Το σύστημα αποτελείται από το χρώμα με βάση τις ακρυλικές υδατοδιαλυτές ρητίνες και από τα υάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια . Είναι σύμφωνο με τα ισχύοντα Πρότυπα ΕΛΟΤ – ΕΝ 1436 και ΕΛΟΤ – ΕΝ 13197 . Συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά έγκρισης από κρατικά εργαστήρια της Ε.Ε. .

Το ψυχροπλαστικό είναι υλικό διαγράμμισης οδών με την μορφή ενός ή περισσοτέρων συστατικών (component)

Το θερμοπλαστικό είναι υλικό διαγράμμισης χωρίς διαλύτες και διατίθεται σε μορφή στερεών κύβων , κόκκων και σκόνης . Θερμαίνεται μέχρι να αποκτήσει ρευστή μορφή και εφαρμόζεται σε πάχος 1 ÷ 3 χιλ.  με το χέρι (με σύρτη) ή ειδικό μηχάνημα.

Η εταιρεία μας διαθέτει χρώματα διαγράμμισης οδών σε φιάλες spray (διαφόρων αποχρώσεων) για την χρησιμοποίηση τους τόσο με τα ειδικά μηχανάκια διαγράμμισης όσο και με το χέρι.

Είναι χρώματα υψηλών επιδόσεων και αντοχών σε όλες τις καιρικές συνθήκες . Χαρακτηρίζονται χρώματα "ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ".
Με τα χρώματα αυτά γίνονται οι διαγραμμίσεις αεροδρομίων με προδιαγραφές ICAO (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας).

Για κάποιες λειτουργίες του ιστοτόπου χρησιμοποιούνται cookies. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας εδώ, αποδέχεστε τη χρήση τους.

Περισσότερες πληροφορίες Εντάξει