ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Αντανακλαστικά σφαιρίδια διαγράμμισης, POTTERS & SOVITEC

Τα υάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια διαγράμμισης οδών είναι απαραίτητο συστατικό στις διαγραμμίσεις οδών. Είναι σημαντική η συμβολή τους στην οδική ασφάλεια δεδομένου ότι ενσωματώνονται στα χρώματα διαγράμμισης και αντανακλούν το φώς των προβολέων των οχημάτων καθιστώντας ορατή στους οδηγούς την διαγράμμιση, στον δρόμο, από μεγάλη απόσταση, κατά την διάρκεια της νύχτας.

sfairidia

Τα χρησιμοποιούμενα γυάλινα σφαιρίδια είναι συνήθως μια ποικιλία σφαιριδίων διαφόρων διαμέτρων που ενσωματώνονται στην υγρή εισέτι λωρίδα διαγράμμισης με την μέθοδο της επίπασης κατά την διάρκεια των εργασιών διαγράμμισης ή με την μέθοδο της προανάμιξης (PREMIX) ή και με τις δύο μεθόδους. Στην Ελλάδα δεν παράγεται αυτό το συστατικό διαγράμμισης. Δεν κατασκευάζεται στα εργοστάσια παραγωγής χρωμάτων κ.λ.π υλικών διαγράμμισης οδών. Η κατασκευή των υαλίνων σφαιριδίων γίνεται σε ειδικά εργοστάσια.

Τα διατιθέμενα από την εταιρία μας γυάλινα σφαιρίδια φέρουν 80% επικάλυψη πρόσφυσης και 20% επικάλυψη επίπλευσης προκειμένου να βελτιώνεται η πρόσφυση (ενσωμάτωση) στο στρώμα του χρώματος διαγράμμισης και να διατηρείται η αρχική μεγάλη αντανακλαστικότητα την οποία διαθέτουν καθόλη την διάρκεια ζωής διαγράμμισης στους δρόμους.

Τα γυάλινα σφαιρίδια της εταιρίας μας είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ και με τα ελληνικά – ευρωπαïκά πρότυπα ΕΛΟΤ-ΕΝ 1423 και 1423/1 και σύμφωνα επίσης με τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 και ISO 14001.
Όλοι οι τύποι υαλίνων αντανακλαστικών σφαιριδίων της εταιρίας, συνοδεύονται πάντα με πιστοποιητικό Συμμόρφωσης - Έγκρισης κατά CE και Δήλωση Συμμόρφωσης κατά CE (σύμφωνα με το Π.Δ. 334 – ΔΕΚ 176/25-10-1994 και ΕΛΟΤ-ΕΝ 1423/Α1)

Η εταιρία μας σε διαρκή παρακαταθήκη διαθέτει όλους τους τύπους των αντανακλαστικών σφαιριδίων:

  • Υάλινα σφαιρίδια (επίπασης ή προανάμιξης) για όλους τους τύπους χρωμάτων και λοιπών υλικών διαγράμμισης οδών (Type I και Type II – αντανάκλαση και υπό βροχή) και σε διαφορετικές κοκομετρικές διαβαθμίσεις για να καλύπτουν όλα τα πάχη υμένος με ή χωρίς αντιολισθηρό αδρανές. Το αδρανές είναι υλικό για αύξηση της αντιολησθηρότητας της διαγράμμισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1436).

  • Τα τελευταίας τεχνολογίας ειδικού τύπου (Type III) σφαιρίδια Hi_Index με πολύ μεγάλες αποδόσεις τόσο στην φωτεινότητα όσο και στην αντανακλαστικότητα ιδιαίτερα κατά την νύχτα και σε δύσκολες ή ακραίες καιρικές συνθήκες (π.χ. 750mcd/m2 lx από περίπου 100mcd/m2 lx που είναι η σύνηθης).

H εταιρεία μας διαθέτει κατ' αποκλειστικότητα στην Ελλάδα Υάλινα Σφαιρίδια από την PQ Corporation στην οποία συγχωνεύτητκαν οι Potters Ballotini και Sovitec.

Για κάποιες λειτουργίες του ιστοτόπου χρησιμοποιούνται cookies. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας εδώ, αποδέχεστε τη χρήση τους.

Περισσότερες πληροφορίες Εντάξει