ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Περίφραξη - Φράκτες

Συστήματα περίφραξης μεταλλικά ή πλαστικά σχεδιασμένα για την προσωρινή περίφραξη ή οριοθέτηση χώρων.
Εύκολα στην τοποθέτηση, μεταφορά και αποθήκευση. Ανάλογα με τον τύπο έχουν πτυσσόμενες βάσεις στήριξης, αντανακλαστικά στοιχεία για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την νυχτερινή χρήση και θέση τοποθέτησης φανού έργων.