ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Προσωρινά Στηθαία Ασφαλείας

Πιστοποιημένα στηθαία ασφαλείας σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΝ 1317. Παρέχουν απόλυτη προστασία τόσο στην διερχόμενη κυκλοφορία, όσο και στις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα πίσω από αυτά.

Προσωρινά στηθαία 1Προσωρινά στηθαία 2Προσωρινά στηθαία 3