ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σαμαράκι Τύπος ΙΙ

 

Έχει μέγιστο ύψος (στο κέντρο) 5 εκατ. , μήκος 90 εκατ. (κατά την κατεύθυνση της κυκλοφορίας) και πλάτος 50 εκατ. συνιστώμενη ταχύτητα 30 km/h.

Σαμαράκι Τύπος ΙΙ