ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Χρώματα Διαγράμμισης οδών Ειδικών Εφαρμογών

Είναι χρώματα υψηλών επιδόσεων και αντοχών σε όλες τις καιρικές συνθήκες . Χαρακτηρίζονται χρώματα "ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ".
Με τα χρώματα αυτά γίνονται οι διαγραμμίσεις αεροδρομίων με προδιαγραφές ICAO (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας).