ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Φορητό Όργανο Μέτρησης Οπισθανάκλασης Delta RetroSign

Για την μέτρηση της αντανακλαστικότητας μεμβρανών οι οποίες χρησιμοποιούνται στην κατασκευή πινακίδων οδικής σήμανσης και την ορατότητα των πινακίδων σημανσής τοποθετημένων στο οδικό δίκτυο κ.λ.π.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-01 :

        - Μόνιμες πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης - 
          μέρος 1 : Μόνιμες πινακίδες
.

        - Fixed, vertical road traffic signs - 
          Part 1 : Fixed signs.

          (Για την προμήθεια των προδιαγραφών www.elot.gr)


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ RETROSIGN GR1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ RETROSIGN GR3

ΚΟΝΤΑΡΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ : Με το ειδικό αυτό κοντάρι δίνεται η δυνατότητα μέτρησης της
ορατότητας (αντανακλαστικότητας) πινακίδων σήμανσης που βρίσκονται σε μεγάλο ύψος
από το έδαφος μρ απόλυτη ακρίβεια (π.χ. γέφυρες κ.λ.π)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ για συσκευές RETROSIGN GR1 και GR3

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας
ή και στο www.roadsensors.comΕφαρμογή Delta RetroSign

Για κάποιες λειτουργίες του ιστοτόπου χρησιμοποιούνται cookies. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας εδώ, αποδέχεστε τη χρήση τους.

Περισσότερες πληροφορίες Εντάξει