ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δείκτης Κατεύθυνσης Κυκλοφορίας

Είναι µονοκόµµατη κατασκευή από πλαστικό υλικό, µε µορφή µισού κυλίνδρου (κούφιου) και µε µεγάλη σταθερότητα.

  • Επισηµαίνει από απόσταση, τον επικείµενο διαχωρισµό των λωρίδων κυκλοφορίας (σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις), είναι πολύ ευδιάκριτος, ηµέρα και νύχτα.

  • Είναι ελαφρύς σε σχέση µε τον όγκο του. Ζυγίζει 17 κιλά ο τύπος διαµέτρου ø 1 µέτρου και 37 κιλά ο τύπος διαµέτρου ø 2 µέτρων.

  • Τοποθετείται και επανατοποθετείται πολύ εύκολα.

  • Η στήριξη στο έδαφος γίνεται µε βίδες ή µε τη χρήση έρµατος (Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση µεταλλικών στοιχείων για τη σύνδεσή του µε το έδαφος). Γεµίζει µε σάκους από άµµο. Ο τύπος διαµέτρου 1 µέτρου µε 250 κιλά και ο τύπος διαµέτρου 2 µέτρων µε 500 κιλά.

  • Το σώµα είναι επενδεδυμένο με αντανακλαστική μεμβράνη κατηγορίας Ι, πράσινου χρώµατος.Τα βέλη είναι υψηλής αντανακλαστικότητας κατηγορίας ΙΙ, λευκού χρώµατος.

  • Περιέχει σταθεροποιητές UV για την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.

  • Είναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφές NFP 98-587.

  • Λειτουργεί εν μέρει και ως απορροφητήρας ενέργειας πρόσκρουσης.

    (Βλέπε κατηγορία αντανακλαστικές μεμβράνες)

Δείκτης Κατεύθυνσης Κυκλοφορίας