ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ηχοπετάσματα στο οδικό δίκτυο

Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον από τη λειτουργία ενός οδικού ή σιδηροδρομικού άξονα είναι η ενόχληση από τον θόρυβο της κυκλοφορίας. Ο οδικός ή σιδηροδρομικός θόρυβος, όχι μόνο ενοχλεί τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στον άξονα, αλλά μακροχρόνια υποβαθμίζει και την ποιότητα ζωής των.

Είναι επίσης βλαβερός και για τα πάσης φύσεως οικοσυστήματα παραπλεύρως του άξονα.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι απαραίτητη η εφαρμογή αντιθορυβικών διατάξεων - ηχοπετασμάτων.   Τα ηχοπετάσματα είναι διαμήκεις κατασκευές που τοποθετούνται παραπλεύρως του δρόμου ή της σιδηροδρομικής , διαδρομής με σκοπό την ελάττωση του επιπέδου του θορύβου που παράγεται από την κυκλοφορία οχημάτων , τραίνων , κλπ..

Τα ηχοπετάσματα που διαθέτει η εταιρεία μας είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα Πρότυπα ΕΝ 1793-1 και ΕΝ 1793-2 και μπορεί να είναι μεταλλικά , ξύλινα , αλουμινίου , συνθετικά διαφανή ή αδιαφανή , από πορώδη ηχο-απορροφητικά υλικά, κλπ. .

(Ηχοπετάσματα ανάκλασης, απορρόφησης, διασποράς ήχου, ειδικές διαμορφώσεις κορυφής).

Ηχοπετάσματα

Για κάποιες λειτουργίες του ιστοτόπου χρησιμοποιούνται cookies. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας εδώ, αποδέχεστε τη χρήση τους.

Περισσότερες πληροφορίες Εντάξει