ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Τύπος ΙΙΙ: T-7500 (Prismatic Grade)

Υπέρ-Υψηλής Αντανακλαστικότητας µικρο-πρισµατικής δοµής αντανακλαστική µεµβράνη - 22.000 µ.π. / Inch
Προδιαγραφές: Υπερπληροί το ισχύον Πρότυπο (ΥΠΕΧΩ∆Ε) ΦΕΚ 953Β/24-10-1997

Διάρκεια ζωής: Εγγυηµένη για τουλάχιστον 10 χρόνια.

Χρώματα: Λευκό, κίτρινο, κόκκινο, µπλε, πορτοκαλί (3έτη), πράσινο.

Τύπος Εφαρμογής: Αυτοκόλλητη µεµβράνη.

Συνήθεις Διαστάσεις: Πλάτος 92εκ. και 122εκ. - Μήκος 45,7µτρ.

Χρήσεις – Εφαρμογές: Όπου απαιτούνται πολύ υψηλές απαιτήσεις σε Ασφάλεια και Καθοδήγηση, ∆ιαφηµιστική Απόδοση (οδικό δίκτυο, βιοµηχανικοί και εργοταξιακοί χώροι, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, σούπερ-µάρκετ, αθλητικές εγκαταστάσεις, νοσοκοµεία κλπ.)

Avery T-7500 χρώματα

Σημείωση: ∆εν απαιτείται η τοποθέτηση της µεµβράνης στην πινακίδα σε συγκεκριµένη κατεύθυνση, προκειµένου να αποδοθεί το µέγιστο της αντανακλαστικότητας. Έτσι αποφεύγεται η φύρα και οι λανθασµένες εκτυπώσεις.

Συνημμένο αρχείο (pdf): Avery T-5500 performance

Για κάποιες λειτουργίες του ιστοτόπου χρησιμοποιούνται cookies. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας εδώ, αποδέχεστε τη χρήση τους.

Περισσότερες πληροφορίες Εντάξει