ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Χρησιμοποιείται προκειμένου οι οδηγοί των διερχόμενων οχημάτων, να προειδοποιούνται εγκαίρως για επικείμενο κίνδυνο για να μειώνουν την ταχύτητα των οχημάτων τους, (πριν από διάβαση πεζών, διόδια, σχολεία κ.λ.π., κρίσιμα για την κυκλοφορία σημεία).