ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Αφαιρετά Στηθαία Ασφαλείας

Πιστοποιημένα στηθαία ασφαλείας σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΝ 1317, προκειμένου να ανοίγουν προσωρινά τμήματά τους, με την απαιτούμενη κάθε φορά ικανότητα αναχαίτισης.

 

Αφαιρετά στηθαία ασφαλείας