ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Προφίλ Εταιρείας

Η εταιρεία Ο. ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., αποτελεί τη συνέχεια της επιχείρησης ΕΙΔΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιδρυθείσα το έτος 1981 από τον Διπλ. Μηχ. Γεώργιο Αθ. Πριόβολο.*

Σήμερα η εταιρεία λειτουργεί, υπό τον διακριτικό τίτλο “SAFETY FIRST Co” με την επωνυμία “ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” με Γενικό Διευθυντή τον Οδυσσέα Μαυροδήμο (Μ.Α.).

Επιστημονικός συνεργάτης και σύμβουλος, παραμένει ο κ. Γ. Πριόβολος.

Ο Οδυσσέας Μαυροδήμος είναι μέλος-συνεργάτης της Διεθνούς Οδικής Ομοσπονδίας (IRF), της Οδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΟΔΟΜΕΛ), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) καθώς και του ελληνικού οργανισμού τυποποίησης (ΕΛΟΤ).

Η δραστηριότητα της εταιρείας αναπτύσσεται σε διάφορους συναφείς τομείς:

  • Την παραγωγή και το εμπόριο όλων των ειδών που προορίζονται για την ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ, με τα οποία η εταιρεία μας προμηθεύει όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμούς, Ο.Τ.Α., εργολάβους Δημοσίων Έργων, τεχνικές εταιρείες κ.α.

  • Την μελέτη, σχεδιασμό και εφαρμογή συναφών προϊόντων.

  • Την προσφορά Υπηρεσιών που σχετίζονται με τους Διαγωνισμούς των Κρατικών Υπηρεσιών, Ο.Τ.Α., κλπ.

  • Την αντιπροσώπευση μεγάλων οίκων του εξωτερικού σε εξειδικευμένα προϊόντα, όργανα και μηχανήματα.

Όλα τα προιόντα μας ακολουθούν αυστηρά τις ισχύουσες Ελληνικές, Ευρωπαικές Προδιαγραφές και η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο Διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001

 


* Η επιχειρηματική δραστηριότητα του Μηχ/γου Ηλεκ/γου Γ. Πριόβολου έχει αφετηρία το έτος 1950 με εμπορικές- βιομηχανικές επιχειρήσεις, μηχαν/κές και Ηλεκτο/κές μελέτες και εφαρμογές και την αποκλειστική ενασχόληση με είδη Οδικής Σήμανσης και Ασφάλειας από το 1981.