ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σύστημα Διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001 : 2015)

Η συνεχής και επίμονη εφαρμογή από την εταιρεία μας του Προτύπου Ποιοτικής διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 με το οποίο είναι πιστοποιημένη η εταιρεία μας απο τον Μάιο του έτους 2003 μας επιτρέπει να συμπληρώνουμε και να βελτιώνουμε συνεχώς όλες τις διαδικασίες που ακολουθούμε για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών μας. Αφορούν επίσης στην την επιλογή των κατάλληλων προϊόντων και Α' υλών, την παραγωγή, την ετοιμασία και τις συνεπείς παραδόσεις των ειδών στα οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία μας καθώς και στην λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την διαμόρφωση των πιό ανταγωνιστικών τιμών.

Τόσο η Διοίκηση της εταιρείας όσο και το προσωπικό της ενημερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις του Συστήματος Ποιοτικής Διαχείρισης καθώς και τις απαιτήσεις όλων των συνεργαζομένων με την Εταιρεία μας Φορέων και επιχειρήσεων ούτως ώστε να τελειοποιείται η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

Η πρωτοπορεία στο συγκεκριμένο κλάδο τόσο χρονικά όσο και ποιοτικά καθιστούν την Εταιρεία μας Εγγύηση για τους συναλλασσομένους και συνεργάτες της.

Για κάποιες λειτουργίες του ιστοτόπου χρησιμοποιούνται cookies. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας εδώ, αποδέχεστε τη χρήση τους.

Περισσότερες πληροφορίες Εντάξει