ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι ανακλαστήρες τοποθετούνται στο οδόστρωμα και στα στηθαία ασφαλείας του οδικού δικτύου και μέσω των αντανακλαστικών τους στοιχείων διευκολύνουν την οδήγηση κατά την διάρκεια της νύχτας.