ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ στο ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Τόσο οι μετρητές ορατότητας όσο και οι μετρητές κυκλοφοριακού φόρτου δίνουν τα απαραίτητα κυκλοφοριακά στοιχεία ώστε να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται στους χρήστες των δρόμων, ασφαλές, άνετο και έγκαιρο ταξίδι προορισμού.