ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Με τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων,  επιδιώκεται κατά το δυνατόν

  • η συγκράτηση των οχημάτων που παρεκκλίνουν από την πορεία τους και η ομαλή επαναφορά τους στο οδόστρωμα, ώστε να περιορίζονται κατά το δυνατόν οι συνέπειες των τροχαίων ατυχημάτων,

  • η εξασφάλιση στους επιβαίνοντες ανεκτής καταπόνησης κατά την πρόσκρουση, λόγω της απότομης επιβράδυνσης του οχήματος,

  • ο περιορισμός των υλικών ζημιών που προκαλούνται κατά την πρόσκρουση τόσο για το όχημα όσο και για το σύστημα αναχαίτισης,

  • να μη θραύονται ή να μην αποσπώνται βασικά στοιχεία του συστήματος αναχαίτισης ώστε να εισέρχονται τμήματά του στο όχημα.

Τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων πρέπει βασικά να πληρούν τις απαιτήσεις των μερών του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 “Οδικά συστήματα αναχαίτισης“. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα αποτελέσματα δοκιμών από πιστοποιημένα εργαστήρια, σύμφωνα με τις οδηγίες κατασκευής τους.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΛΟΤ ΕΝ 1317

Για προμήθεια του προτύπου : www.elot.gr

 

ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:

Για κάποιες λειτουργίες του ιστοτόπου χρησιμοποιούνται cookies. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας εδώ, αποδέχεστε τη χρήση τους.

Περισσότερες πληροφορίες Εντάξει