ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Στηθαία Ασφαλείας

Τα στηθαία ασφαλείας τοποθετούνται παραπλεύρως της εξωτερικής οριογραμμής του οδοστρώματος των οδών ή στις κεντρικές και διαχωριστικές νησίδες με σκοπό την συγκράτηση και την ομαλή επαναφορά των οχημάτων που παρεκκλίνουν από την πορεία τους.

Η εταιρεία μας διαθέτει στηθαία ασφαλείας όλων των τύπων (μόνιμα, προσωρινά, εύκαμπτα, άκαμπτα, μονόπλευρα, αμφίπλευρα, κλπ). σύμφωνα με τα ισχύοντα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 (Ικανότητα συγκράτησης, αναχαίτισης, λειτουργικό πλάτος, κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης, κλπ).

Προσωρινά στηθαία ασφαλείας: πιστοποιημένα και σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΝ 1317, παρέχοντας απόλυτη προστασία τόσο στην διερχόμενη κυκλοφορία, όσο και στις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα πίσω από αυτά.

Αφαιρετά στηθαία ασφαλείας: πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1317, προκειμένου να ανοίγουν προσωρινά τμήματα των στηθαίων ασφαλείας, με την απαιτούμενη κάθε φορά ικανότητα αναχαίτισης.


Επίσης η εταιρεία μας διαθέτει:

Απολήξεις αρχής και πέρατος Στηθαίων Ασφαλείας:

Είναι οι διαμορφώσεις της αρχής ή / και του πέρατος ενός στηθαίου ασφαλείας. Επιπροσθέτως μία απόληξη εξυπηρετεί ως αγκύρωση του στηθαίου ασφαλείας.

Συναρμογές Στηθαίων Ασφαλείας:

Τεμάχια σύνδεσης μεταξύ δύο στηθαίων ασφαλείας με διαφορετική διατομή ή διαφορετική ακαμψία, τα οποία πρέπει να διασφαλίζουν την ομαλή μεταβολή της ικανότητας συγκράτησης. (εξυπηρετούν την σταδιακή σύνδεση του πρώτου και του δεύτερου στηθαίου ασφαλείας με μείωση των κινδύνων, οι οποίοι ενδέχεται να προκύψουν με μία απότομη αλλαγή).

 

στηθαίο1στηθαίο2στηθαίο3στηθαίο4στηθαίο5στηθαίο6

Για κάποιες λειτουργίες του ιστοτόπου χρησιμοποιούνται cookies. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας εδώ, αποδέχεστε τη χρήση τους.

Περισσότερες πληροφορίες Εντάξει